გიორგი გოგუა

გიორგი გოგუა

ფილოსოფიის დოქტორანტი

გიორგი გოგუამ, 2014 წელს, საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა თამარ მეფის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტში მოიპოვა სოციალური ფსიქოლოგიის ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი. 2018 წელს მოიპოვა საჯარო მმართველობისა და პოლიტიკის მაგისტრის აკადემიური ხარისხი გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტში. 2019 წლიდან სწავლობს ახალი საქართველოს უნივერსიტეტის ფილოსოფიის სადოქტორო პროგრამაზე.

გიორგი გოგუას კვლევის სფეროებია: პოლიტიკის ფილოსოფია, მენეჯმენტის ფილოსოფია, სიცოცხლის ფილოსოფია.